ΤΙΤΛΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Χρονολογία: 2007
Τοποθεσία: Κηφισιά
Ανάθεση: Μελέτη – Κατασκευή
Κατηγορία: Βιβλιοθήκη σε διατηρητέο κτίριο κατοικίας