ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Χρονολογία: 2010
Τοποθεσία: Κηφισιά
Ανάθεση: Μελέτη – Κατασκευή
Κατηγορία: Κατοικία