ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Χρονολογία: 2003
Τοποθεσία: Γενεύη
Ανάθεση: Μελέτη – Επίβλεψη
Κατηγορία: Κατοικία