ΤΙΤΛΟΣ: ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Χρονολογία: 2006
Τοποθεσία: Κυψέλη, Αθήνα
Ανάθεση: Μελέτη – Κατασκευή
Κατηγορία: Κτίριο Αρχιτεκτονικού Γραφείου