ΤΙΤΛΟΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ

Χρονολογία: 2014
Τοποθεσία: Δάφνη
Ανάθεση: Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη
Κατηγορία: Κατάστημα Λιανικής Πώλησης