ΤΙΤΛΟΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ

Χρονολογία: 2008
Τοποθεσία: Αθήνα
Ανάθεση: Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη
Κατηγορία: Κατάστημα Λιανικής Πώλησης