ΤΙΤΛΟΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ

Χρονολογία: 2008
Τοποθεσία: Ευκαρπία
Ανάθεση: Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη
Κατηγορία: Κατάστημα Λιανικής Πώλησης