ΤΙΤΛΟΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ

Χρονολογία: 2018
Τοποθεσία: Αγ. Παρασκευή
Ανάθεση: Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη
Κατηγορία: Κατάστημα Λιανικής Πώλησης