ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Χρονολογία: 2008
Τοποθεσία: Βούλα
Ανάθεση: Μελέτη – Κατασκευή
Κατηγορία: Συγκρότημα Κατοικιών