ΤΙΤΛΟΣ: DIGALAKIS

Χρονολογία: 2005
Τοποθεσία: Πειραιάς
Ανάθεση: Μελέτη – Κατασκευή
Κατηγορία: Κατάστημα Λιανικής Πώλησης