ΤΙΤΛΟΣ: HARMOND & BLAINE

Χρονολογία: 2017
Τοποθεσία: Εκπτωτικό Χωριό McArthurGlen Athens
Ανάθεση: Μελέτη – Κατασκευή
Κατηγορία: Κατάστημα Λιανικής Πώλησης