ΤΙΤΛΟΣ: LONGCHAMP

Χρονολογία: 2010
Τοποθεσία: Εμπορικό Κέντρο Golden Hall
Ανάθεση: Μελέτη – Κατασκευή
Κατηγορία: Κατάστημα Λιανικής Πώλησης