ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη

Κάθε πελάτης μας αντιμετωπίζεται ξεχωριστά ανάλογα με το προφίλ του και τις επιθυμίες του, με την ίδια προσοχή και αποτελεσματικότητα, ανεξάρτητα από το μέγεθος του αρχιτεκτονικού αντικειμένου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατασκευή

Κατά κανόνα εκτελούμε την κατασκευή των έργων που προκύπτουν από τις μελέτες που εκπονούμε, με ταχύτητα, επιμέλεια και ποιοτική αρτιότητα. Με την ίδια αποτελεσματικότητα αναλαμβάνουμε και τη κατασκευή οιουδήποτε έργου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαχείριση έργου

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας περιλαμβάνεται και η διοίκηση ενός έργου. Η ‘’διοίκηση έργου’’ μπορεί να ασκηθεί είτε σε μελέτες που έχουν εκπονηθεί από την ομάδα μας, είτε από οποιουσδήποτε άλλους μελετητές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ